Om vårt tilbud

Vårt tilbud kan passe for brukere i ulike aldersgrupper (fra tidlig ungdomsalder og oppover) med ulike behov og utfordringer. 

Inn på tunet-tilbudet her på Løken Søndre skal være meningsfullt for brukeren og sette mestring, glede og gode opplevelser i sentrum. Tilbudet skal tilrettelegges brukeren og hans/hennes forutsetninger og behov. 

Tjenesten tilbys på dagtid i ukedagene. Det kan ved behov organiseres transport til og fra gården.

 

Følgende aktiviteter kan tilbys:

- Stell, tilsyn og kos med husdyr og kjæledyr

- Hagearbeid (planting, luking i bed, raking, gressklipping)

- Arbeid i grønnsakshagen (så, luke, høste)

- Arbeid i drivhus

- Sanking og innhøsting av bær og epler fra hagen

- Matlaging med fokus på råvarene fra gården

- Felles måltider med gode samtaler

- Vedproduksjon og lettere skogpleie

- Turer i skog og mark

- Tilsyn med kuene på nærliggende beiter i beitesesongen

- Mindre vedlikeholds- og snekkerarbeider; eksempelvis vedlikehold av gjerder